top of page

ホーム会社概要 > 会社沿革

会社沿革

株式会社アベストミヤケ設立

ドコモショップ小田原店 小田原市本町に出店

ドコモショップ小田原東店 小田原市酒匂に出店

ドコモショップ小田原店 小田原市本町から小田原市栄町に移転

ドコモショップ大井松田店 大井町金子に出店

ドコモショップ南足柄店 南足柄市狩野に出店

ドコモショップ大井松田店 大井町金子から大井町金手へ移転

ドコモショップ小田原東店 小田原市酒匂から鴨宮へ移転

ドコモショップ小田原東店 小田原市酒匂から鴨宮へ移転

本社 栄町から本町へ移転

ドコモショップ小田原店を小田原市栄町から小田原駅前トザンイーストへ移転

ドコモショップ南足柄店 南足柄市から開成町みなみへ移転

ドコモショップ足柄開成店へ名称変更

ドコモショップ小田原店 湯河原出張所 出店

1994年03月

1994年03月

2001年06月

2004年02月

2006年10月

2009年07月

2011年06月

2013年11月

2015年06月

2015年07月

2015年11月

2017年12月

2021年5月

bottom of page